دوشنبه 4 بهمن 1400
14 : 15
24 / 1 / 2022
نقش اثر گذار نخبگان در هندسه جديد قدرت
دوشنبه 24 اسفند 1394 41 : 18 تعداد بازدید ها : 1621 کد خبر : 4
به اشتراک گذاری
سردار سجادیان :
10

نقش اثر گذار نخبگان در هندسه جديد قدرت

عضو مرکز مطالعات راهبردی ناجا مولفه اثرگذار نخبگان و نقش آن در هندسه جديد قدرت را تشریح کرد.

سردار سیروس سجادیان یکی از اصول حاکم بر هندسه جدید قدرت در جهان را که مولفه اثرگذار نخبگان هندسه جديد است، تشریح کرد و گفت: در ظهور و افول قدرتها چهار رکن نخبگان، توده ها، اقتصاد و سياست مؤثرترين نقش را ايفا مي کنند، چنانچه براي اين ارکان برنامه ريزي هاي منظم صورت پذيرد مي توانند استقامت، پايداري و پيشرفت اهداف راهبردي نظام ها را که همان اقتدار ملي است، تضمين کند.

وی در خصوص نقش نخبگان در هندسه جديد قدرت بیان کرد: نخبگان در تغيير هندسه قدرت ها نقش هاي موثري دارند، از دير باز و از صدر اسلام تاکنون گروه‏هاى مختلف، نخبگان را تشکيل مي دهند، در تغييرات نظم نوين جهاني در دوران نظام دو قطبي شرق و غرب و نظام تک قطبي غرب و در طول تاريخ سرنوشت جوامع بشرى را دستخوش تحولاتي كرده‏اند، نخبگان نقش برجسته ای داشته اند.

عضو مرکز مطالعات راهبردی ناجا با بیان اینکه نخبگان از توانايى و قدرت تأثيرگذارى ويژه‏اى برخوردارند، اظهار داشت: نخبگان می توانند با ارائه الگو و پيش بيني هاي خود جهت و آهنگ تحولات را در نظم نوين چند قطبي تحت‏تأثير قرار دهند زیرا از جايگاه و منزلت ويژه ‏اى در ميان مردم برخوردار و داراي تواناييهاى لازم در تحليل امورسياسى،اجتماعي، فرهنگي، دفاعي- امنيتي، اقتصادي و مديريتى هستند که مي توانند بر سرنوشت نظامها تأثير گذار باشند.

سردار سجادیان ادامه داد: در عصر حاضر نخبگان همواره از موثرترين افراد در تصميم گيريِ رهبران حکومتها بوده و با طرحها، برنامه ها و ايده ها ي خود فعاليتها، احساسات و هيجانهايي را که بوجود مي آورند در شکل گيري کنشهاي اجتماعي و سياسي تا سرحد تغيير نظامات سياسي و اجتماعي ايفاي نقش می کنند.

وی با اشاره به اینکه نخبگان نمادي از تفکر، وجود علم و عمل در جامعه بوده  که نسبت به ساير گروههاي فعال در اجتماع داراي قدرت بيشتر و جاذبه هستند، تصرح کرد: این قشر به نحوي نفش خود را در جامعه ايفا مي کنند که عملکرد آنان به عنوان الگو قرار مي گيرد از این رو بها دادن به نخبگان باعث حفظ آنان به عنوان ذخاير و منابع علمي و فکري جامعه است.

عضو مرکز مطالعات راهبردی ناجا گفت: موتور محرکه پيشرفت در هر کشوري نتيجه عمل و فکر نخبگان است آنها آينده سازان و چراغ راهنمايي براي متصديان امور در حکومت ها هستند و با ايجاد انگيزه و تامين امکانات و ملزومات براي نخبگان مي توان با بهره گيري از استعدادهاي درخشان، توان بالقوه و بالفعل آنان در راستاي توليد علوم و تبديل علوم مکتسبه به ثروت هاي ملي اقتدار ملي را که همانا سرمايه هاي نظام است تقويت کرد.

سردار سجادیان پیرامون  وظيفه عمومي نخبگان در هندسه جديد قدرت بیان کرد: توليد علم در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، دفاعي- امنيتي، سياسي و تبديل آن به ثروت ملي توسط مجريان، تدوين راهبرد براي تقويت امنيت دفاعي، نظامي، انتظامي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي بر اساس کشف علوم مربوطه، تعيين راهبرد براي تقويت و بهبود اقتصاد با استفاده از کشف موارد علمي و نوآوری، فراهم کردن مقدمات آموزش علم و فن آوري و مهندسي براي نخبگان، مخترعان و کارآفرينان، گفتمان سازي براي بهره برداري از تحقيقات در راستاي پيشرفت اقتصادي،امنيتي-دفاعي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در بخش هاي دولتي و خصوصی و توليد علوم سرمايه گذاري مشترک در تحقيقات راهبردي و کاربردی است.

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :