استراتژی فتنه گران: تغییر حاکمیت انقلابی و دینی به حاکمیت عُرفی و سکولار‏

‏عموما” غربگرایان و افرادی که از انقلاب رویگردان و نتوانستند به سهم خواهی مورد نظرشان برسند با ‏تبیین استراتژی تغییر حاکمیت در جمهوری اسلامی به حکومت سکولار و با ترفند فریب افکار عمومی از نیمه دوم دهه ۷۰ این استراتژی را در دستور کار خود قرار داده اند.‏
در این استراتژی همانطور که اخیرا” نیز افراطگرایان غربگرا بیش از حد و خارج از حدود اخلاق ‏سیاسی و اسلامی و ادب فردی حذف ولایت فقیه و رهبری دینی و حذف عناوین اصلی انقلاب ‏اسلامی مانند غرب ستیزی، دفاع از مستضعفان، صدور انقلاب، تقابل اسلام ناب محمدی با اسلام ‏آمریکایی که در اداره کشور تاثیر زیادی دارد از جمله عناوین دیگری است که حذف آنان از ‏حاکمیت از اواسط دهه ۷۰ در دستور کار غربگرایان بوده است.‏
غربگرایان با این توجیه که ایران جزئی از جامعه جهانی و باید مانند جامعه جهانی(غرب)باشد باید ‏همه ارزش هایی که در غرب مقبول دیگران است را بپذیرد و به سمت آن برود هرچند که این پذیرش ‏با دین و آیین کشور مغایرت داشته باشد.‏
این قبیله ی وابسته به بیگانه و خاصه آمریکا و انگلیس به تعبیر دیگری بدنبال این بوده و هستند که ‏جامعه ایرانی را بصورت آرام به دوران قبل از انقلاب اسلامی برگردانند و فقط نام حکومت از پهلوی ‏به جمهوری اسلامی تغییر تا مانند دوران قبل از انقلاب جزئی از منظومه جهانی مورد نظر آمریکا باشد ‏و پر واضح است که در آن منظومه طبعا قدرتهای بزرگ حاکم بر سرنوشتّ کشور خواهند شد و ‏ایرانی که با انقلاب اسلامی توانست هژمونی استکبار را در منطقه بریزد مجددا”تابعی از اراده استکبار ‏نمایند. ‏
فتنه گرانِ فریبکار با این استراتژی در بِعد داخلی با شعار آزادی و با توجه به آزادی های بدون ضابطه ‏درغرب، قصد داشته و دارند تا ایران اسلامی را به سمت و سوی فساد افسار گریخته از قبیل فساد ‏مالی، اخلاقی، سیاسی و ایجاد شکاف طبقاتی و … تحت لوای آزادی و هماهنگ بودن با غرب (جامعه ‏جهانی) ببرند. لذا هر چند که این قبیله فتنه گر تاکنون با دروغ و فریب توانسته اند به قدرت رسیده ‏و مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کنند، لکن حضور به موقع مردم و خاصه جوانان و آینده ‏سازان این کشور در صحنه توانسته آنان را در رسیدن به اهداف سلطه پذیری، مزدوری و سلطه ‏گری استکبار ناکام بگذارد. ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۴

 نویسنده : سیروس سجادیان