سه شنبه 12 اسفند 1399
11 : 24
2 / 3 / 2021
خدمات شهری  >  حاشيه نشينی در شهر شيراز بيداد میکند
جمعه 19 مهر 1392 03 : 22 تعداد بازدید ها : 282 کد خبر : 8931
به اشتراک گذاری
سردار سجادیان – فرمانده انتظامی استان فارس
0

حاشيه نشينی در شهر شيراز بيداد میکند

فرمانده نيروی انتظامی فارس گفت: حاشيه نشينی در شيراز بيداد میکند و به سبب آنکه این معضل متولی واحدی ندارد جرائم بسياری در این مناطق رقم میخورد.

سردار سجادیان خطاب به اعضای شورای شهر خاطرنشان کرد: ما از شما به عنوان نمایندگان مردم شيراز انتظار داریم بررسی کنيد که برای تحقق شعارهای خود قبل از انتخابات، نيروی انتظامی چه نقشی میتواند داشته باشد و انتظارات خود را با ما مطرح کنيد تا آن را عملياتی کنيم.

سيروس سجادیان بيان کرد: آوازه شيراز در کشوره های دیگر به گونه ای است که بسياری ایران را با شيراز میشناسند و این شهر از هر نظر باید جایگاهی در خور شان پایتخت فرهنگی ایران و سومين حرم اهل بيت (ع) داشته باشد.
وی افزود: در سال 76 المانی در ورودی شهر جانمایی شده که بيش از معرفی شيراز به یادمان شيطان پرستی شباهت دارد و زمانی که این المان جابجا شد این اثر بی نام و نشان متولی نداشت.

فرمانده نيروی انتظامی فارس در ادامه به بيان مثالهایی از به هم پيوستگی مسائل و معضلات شهری و آسيبهای اجتماعی پرداخت و بيان کرد: حاشيه نشينی در شهر شيراز بيداد میکند و به سبب آن که این معضل متولی واحدی ندارد آسيبهای متعددی از این ناحيه به وجود آمده و جرائم بسياری در این مناطق رقم میخورد.

سجادیان گفت: آمار افاغنه غيرمجاز در شيراز تکان دهنده است و تعداد افراد دارای شناسنامه اعتياد در نيروی انتظامی کسر بزرگی از جمعيت را تشکيل میدهد.
وی در ادامه گفت: حدفاصل ميدان امام حسين ­ نمازی شاهد توقف خودروها در کنار تابلوی حمل با جرثقيل هستيم اما عموم این افراد نه مزاحم هستند و نه خيابانگرد بلکه به سبب مراجعه به پزشک بيمار خود را از شهرستان به شيراز آورده و در کنار مطب توقف میکنند.

فرمانده نيروی انتظامی فارس ادامه داد: پليس از سویی باید جامعه محور و مردمدار باشد و از طرفی الزام به اجرای قانون دارد و در مورد خودروهایی که در خيابان زند توقف میکنند باید پارکينگ کافی وجود داشته باشد تا پليس بتواند بين متخلفان و افراد مضطر تفکيک قائل شود.

سردار سجادیان هفته نيروی انتظامی را به اعضای محترم شورا تبریک گفت و ابراز داشت: چرا که شما خود پليس خود هستيد و از طرفی هم پليس ما باشيد.

در این جلسه و به مناسبت هفته ناجا از سرهنگ صفدر مودب جانشين فرمانده نيروی انتظامی شهرستان شيراز و غلامحسن طاهری رئيس پليس راهور شيراز تقدیر شد.

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :